Stockholms Elektroinstallation AB

Vår strävan är att med kompetenta medarbetare bygga en långsiktig och varaktig relation med våra kunder, vi vill skapa ett samarbete som är bra för båda parter.

Stockholms Elektroinstallation AB

Stockholms Elektroinstallation AB även kallat SEIAB startades 1993.
Bolaget är privatägt och ända sedan starten har vi haft vårt säte i Sundbyberg, Stockholms Län. 

Vi utför

Elinstallationer inom reservkraft, avbrottsfri kraft-UPS, kraft, belysning, ställverk, kraftfördelning, gruppcentraler och tele/dataarbeten.
Våra tjänster riktar sig mot företag, organisationer och den offentliga sektorn. 

ISO-certifierade

Sedan 2019 är vi ISO certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Samtliga medarbetare i vår organisation har utbildning för att vistas och utföra arbete i spårmiljö.